CHAD – choroba afektywna dwubiegunowa

CHAD – choroba afektywna dwubiegunowa

To jedno z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych znane i opisywane jest od bardzo dawna. Charakteryzuje się naprzemiennym występowaniem manii, depresji i zdrowia. Jego rozpowszechnienie wynosi od 0,3-1,5%.

Choroba afektywna dwubiegunowa w skrócie zwana CHAD, rozpoznawana jest na podstawie symptomów zawartych w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10.
Objawy wyszczególnione dla epizodu manii to:

 • podwyższony nastrój,
 • przymus mówienia,
 • podniecenie psychoruchowe,
 • zmniejszony lub całkowity brak potrzeby snu,
 • przyspieszenie myślenia,
 • szybka przerzutność uwagi,
 • wzmożone libido,
 • nieodpowiedzialne wydawanie pieniędzy,
 • halucynacje i urojenia.

Objawy epizodu depresji to:

 • obniżony nastrój,
 • utrata zdolności przeżywania radości,
 • niska samoocena,
 • spowolnienie,
 • problemy z koncentracją,
 • lęk,
 • poczucie winy,
 • zaburzenia snu i apetytu,
 • myśli samobójcze,
 • urojenia i halucynacje

CHAD występuje w 4 odmianach:

 • w typie I występują objawy depresji i manii w dużym nasileniu przez okres kilku miesięcy,
 • typ II charakteryzuje się objawami depresji i hipomanii w okresie do 3 tygodni,
 • rapid cycling to co najmniej 4 epizody depresji lub manii w ciągu jednego roku,
 • typ sezonowy – depresja występuje w okresie jesienno-zimowym, a mania wiosną i latem

Choroba afektywna dwubiegunowa wymaga leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Stosowane są leki stabilizujące nastrój, przeciwpsychotyczne i benzodiazepiny. Leki przeciwdepresyjne stosuje się ostrożnie, gdyż mogą wywołać nadmierny wzrost nastroju.