Wpływ wilgotności powietrza na zdrowie

Wpływ wilgotności powietrza na zdrowie

Mianem wilgotności powietrza określa się zawartość pary wodnej w powietrzu. Parametr ten zależy od panującej w danym czasie temperatury. Maksymalna zawartość pary wodnej to 100 proc. Optymalna poziom to 40-60 proc.

Ryzyko rozwoju pleśni

Zbyt niska wilgotność powietrza naraża nas na infekcje układu oddechowego. Wynika to z tego, że pyłki i zanieczyszczenia łatwo przenikają do naszego organizmu. W dużych ośrodkach tworzy się smog przemysłowy.

Z kolei przekroczenie poziomu 60 proc. powoduje trudności z oddychaniem i wymianą gazową. W takich warunkach spadają nasze możliwości wysiłkowe. Szybko (znacznie szybciej niż normalnie) się męczymy. Podwyższona wilgotność stwarza też ryzyko zachorowania na reumatyzm.

Średnia wilgotność w Polsce waha się od 78 do 84 proc. Można więc uznać, że są to warunki niekorzystne. Najwyższa zawartość pary wodnej w powietrzu występuje nad Bałtykiem oraz na wschodzie kraju. Przeciwna sytuacja panuje w zachodnich regionach: na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku, w Małopolsce i Wielkopolsce (poza jej południowo-wschodnimi krańcami).

Zbyt wysoka wilgotność w mieszkaniu przyczynia się do jego szybszego zużycia. Panująca w pomieszczeniach wilgoć, która zwykle jest efektem źle działającej wentylacji albo/i nieszczelnych okien, stwarza zagrożenie rozwoju pleśni. Ta ostatnia może z kolei wywołać alergię albo inną chorobę układu oddechowego.

Przed wilgocią można się bronić. Wystarczy właściwie wietrzyć mieszkanie i wymienić okna.